Przejdź do treści

Praca

Co to jest MLM?
MLM (marketing wielopoziomowy) to sposób sprzedaży towarów i usług, który wybraliśmy dla produktów Prouvé. Oznacza on, że produktów Prouvé nie kupisz w tradycyjnych sklepach, centrach handlowych czy sklepach internetowych, ale wyłącznie od Partnerów Prouvé. Partnerzy Prouvé mogą tworzyć Struktury składające się z użytkowników produktów lub ich sprzedawców i uzyskiwać dodatkowe rabaty lub wynagrodzenia.

Czy muszę co miesiąc coś kupować?
Nie, nie ma takiego obowiązku. Jeśli w danym miesiącu nie dokonasz zakupu, nie naliczy Ci się ewentualny Rabat albo Wynagrodzenie. Gdy chcesz uzyskać za dany miesiąc Rabat albo Wynagrodzenie, pamiętaj, by zakupić w tym miesiącu produkty Prouvé za co najmniej 50 pkt.

Czy zakupy muszą być jednorazowe?
Nie. Punkty zbierasz za wszystkie zamówienia z całego miesiąca.

Jaką wartość ma 1 punkt?
1 pkt = 1 złotówka netto, wydana na produkty punktowane.

Czy wszystkie produkty mają punkty?
Nie, nie wszystkie. Materiały marketingowe, drukowane, szkoleniowe, akcesoria i próbki nie mają wartości punktowej, więc za ich zakup nie otrzymasz punktów.

Skąd mogę wiedzieć, które produkty mają punkty, a które nie?
Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym zawsze przy aktualnej cenie zobaczysz również wartość punktową każdego produktu.

Jak punkty są przeliczane na Rabaty albo Wynagrodzenia?
Wszystkie punkty są przeliczane na Rabaty bądź Wynagrodzenie zgodnie z zasadami spisanymi w Planie Kariery.

Czy mogę sprzedawać produkty w sklepie, na bazarze lub przez Internet?
Nie, takie działania są niezgodne z naszymi Zasadami współpracy oraz sprzeczne z ideą MLM i sprzedaży bezpośredniej.

Jak mogę współpracować z Prouvé?
Z Prouvé możesz współpracować będąc Partnerem Odbiorcą (kupujesz wtedy produkty na potrzeby swoje i swoich bliskich, nie budujesz struktury). Jeśli chcesz kupować produkty i budować strukturę i sprzedawać nasze produkty, ale nie prowadzisz własnej działalności gospodarczej, polecamy Ci współpracę jako Doradca klienta, natomiast jeśli chcesz związać się z nami biznesowo, budować struktury i sprzedawać, wówczas rekomendujemy współpracę jako Przedsiębiorca.

Kto może pobierać Wynagrodzenie?
W ramach współpracy z Prouvé Wynagrodzenia mogą pobierać jedynie Partnerzy Przedsiębiorcy.

Kto może otrzymać Rabat?
W ramach współpracy z Prouvé Rabaty mogą pobierać jedynie Partnerzy Odbiorcy i Doradcy klienta.

Czy moje zamówienie mogę w 100% pokryć przydzielonym Rabatem?
Nie. Rabat może stanowić aż do 90% wartości jednorazowego zamówienia.

Do kiedy mogę wykorzystać mój Rabat?
Rabat możesz wykorzystać do końca stycznia roku przypadającego po roku kalendarzowym, w którym został on przyznany. Czyli jeśli Twój Rabat został Ci przyznany za marzec 2018 roku, masz czas na jego wykorzystanie do końca stycznia 2019 roku.

Czy Rabaty z różnych miesięcy sumują się?
Tak. Rabaty mogą się sumować. Należy jednak pamiętać, że należy je wykorzystać do końca stycznia roku przypadającego po roku kalendarzowym, w którym został one przyznane.

Rejestracja

Jak mogę założyć konto (zarejestrować się), żeby kupować produkty?
To bardzo proste, wystarczy wypełnić wniosek papierowy i dostarczyć go w dwóch egzemplarzach do Prouvé lub jeszcze prościej – wypełnić wniosek online.

Kto może zostać Partnerem Prouvé?
Partnerem Prouvé może zostać każda osoba pełnoletnia, fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą oraz spółka. Partnerem Prouvé może zostać również osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, ale wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego.

Czy spółka może zostać Partnerem Prouvé?
Tak, spółka prawa handlowego może zostać Partnerem Prouvé.

Czy osoba niepełnoletnia może zostać Partnerem Prouvé?
Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, również może zostać Partnerem Prouvé, ale wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego. Umowa z osobą małoletnią może zostać zawarta wyłącznie w formie pisemnej. W celu zawarcia Umowy należy złożyć w Prouvé pisemny Wniosek (w dwóch egzemplarzach) wraz z pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez przedstawiciela Prouvé Wniosku.

Co to jest Starter?
To podstawowe narzędzie pracy Partnera Prouvé: pomaga zaprezentować ofertę i zebrać zamówienia. Jego zakup jest niezbędnym warunkiem do tego, by zacząć budować Strukturę.

Czy koniecznie muszę zakupić Starter?
Nie, jeśli nie chcesz budować Struktury, nie musisz kupować Startera.

Kto to jest Sponsor?
Sponsor to osoba, która zarekomendowała Ci współpracę z Prouvé i pod którą bezpośrednio w Strukturze się znajdujesz.

Czy muszę mieć Sponsora?
Tak. Każdy Partner musi mieć swojego Sponsora.

Czy mogę po rejestracji zmienić Sponsora?
Nie, nie można zmieniać Sponsora po rejestracji. W ciągu 48 h na specjalne życzenie można przenieść się do kogoś innego, jeżeli rejestracja została wykonana błędnie. Trzeba napisać maila lub zadzwonić pod podany numer telefonu. 

Co w przypadku, gdy nie znam nikogo, kto mógłby zostać moim Sponsorem?
Prouvé przydzieli Ci losowo Sponsora spośród już zarejestrowanych osób, które mogą sponsorować. Jego dane automatycznie pojawią się na Twoim wniosku o utworzenie konta w Prouvé.

Czy ja mogę kogoś zasponsorować?
Tak, pod warunkiem, że działasz w Prouvé jako Doradca Klienta lub Przedsiębiorca. Jeśli jesteś Partnerem Odbiorcą, żeby sponsorować, musisz zakupić dowolny Starter.

Zamówienia

W jaki sposób mogę zamówić produkty?
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Partnerem po prostu skontaktuj się ze znajomym Partnerem Prouvé, a on dostarczy Ci zamówione produkty. Możesz też kupować taniej, rejestrując się i robiąc zakupy w naszym sklepie internetowym.

Jakie są formy dostawy produktu?
Zamówione produkty są dostarczane przez firmy kurierskie: GLS i Pocztex.

Jakie są koszty dostawy przesyłek na terenie Polski?

Opłata za przesyłkę zależy od wartości zamówienia wyrażonego w punktach, przyznawanych za zakupione produkty. Dla przesyłek od wartości 190 pkt.(lub 15 starterów zapachowych) doręczamy Twoją przesyłkę za darmo na terenie Polski (przy wyborze odpowiedniej metody płatności). Za przesyłkę poniżej tego progu koszt przesyłki kurierskiej wynosi:

Przesyłki płatne do 189,99 pkt.:
Pocztex48 – bez pobrania – 11,10PLN
Pocztex48 – z pobraniem – 13,90 PLN
GLS – bez pobrania – 18,00 PLN
GLS – z pobraniem – 22,00 PLN

 

Przesyłki płatne powyżej 190,00 pkt

Pocztex48 – bez pobrania – darmowa
Pocztex48 – z pobraniem – darmowa
GLS – bez pobrania – darmowa
GLS – z pobraniem – 20,00 PLN

 

Jak mogę zapłacić za przesyłkę?
Za zamówienie możesz zapłacić gotówką przy odbiorze towaru, poprzez Przelewy 24, kartą.

Reklamacje

Staramy się, aby nasze Towary cechowała najwyższa jakość. Zdajemy sobie jednak sprawę, że czasem, nawet z przyczyn niezależnych od nas, Towar może okazać się wadliwy.

W jaki sposób mogę złożyć reklamację?
Reklamacje mogą być składane: mailowo, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@prouve.com lub pisemnie – w tym przypadku reklamację należy wysłać na adres: Prouvé – Reklamacje, ul. Wyścigowa 56H, 53-012 Wrocław.

Z jakich przyczyn mogę złożyć reklamację?

Towar można reklamować, gdy:
– jest on wadliwy,
– jest inny niż zamówiony produkt,
– zamówiony produkt nie został dostarczony.

 

Jakie informacje powinny być zawarte w reklamacji?

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, w reklamacji należy podać:
1) imię i nazwisko/firmę Partnera,
2) Numer Partnera, na który zostało złożone zamówienie,
3) adres zamieszkania/siedziby Partnera,
4) adres korespondencyjny, jeżeli jest inny od adresu wskazanego powyżej,
5) adres e-mail/numer telefonu Partnera,
6) datę złożenia zamówienia oraz jego numer,
7) numer faktury VAT,
8) datę otrzymania wadliwych towarów,
9) datę wykrycia wady,
10) wskazanie reklamowanych towarów wraz z opisem wad, numerem serii
11) numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot równowartości ceny zapłaconej za wadliwe towary oraz innych kosztów,
12) preferowany sposób naprawienia szkody,
13) własnoręczny podpis Partnera.

 

Co należy dołączyć do reklamacji?

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, prosimy Państwa, aby do reklamacji (z wyłączeniem reklamacji z powodu braku dostawy towarów) dołączyć zdjęcia wadliwego towaru.

 

Kto ponosi koszt przesyłki zawierającej wadliwy towar?

Prouvé nie przyjmuje przesyłek nieopłaconych (za pobraniem). W związku z powyższym prosimy Państwa, aby podlegający reklamacji towar wysłali Państwo na własny koszt.
W przypadku, gdy reklamacja zostanie uwzględniona, Prouvé zwraca Partnerowi równowartość kosztów przesyłki.
Partner może jednak zadecydować, czy powyższą kwotę chce otrzymać w formie pieniężnej, czy przeznaczyć ją na wybrane przez niego towary.

 

Jaki jest czas na rozpatrzenie reklamacji przez Prouvé?
Wszystkie reklamacje staramy się rozpatrywać niezwłocznie.
W przypadku, gdy reklamację złożył Partner będący konsumentem, wówczas reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
Jeżeli natomiast składającym reklamację jest Partner nie będący konsumentem, wówczas reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania przez Prouvé.
O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Zwroty

Kiedy mogę zwrócić produkt?

Partner, który jest konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktów, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Jak mogę zwrócić produkt?

Aby zwrócić produkt należy poinformować Prouvé wysyłając oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@prouve.com, przesyłką kurierską bądź pocztą na adres: Prouvé sp. z o.o. sp. k., ul. Wyścigowa 56H, 53-012 Wrocław.
Zwrot produktów powinien zostać dokonany na adres:
Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Wyścigowa 56H, 53-012 Wrocław.

 

Kto ponosi koszty zwrotu?
Koszty zwrotu ponosi konsument, jeżeli zwracany produkt odpowiada zamówionemu.

Jakie są terminy zwrotu płatności?
Zwrot środków następuje automatycznie, na tę samą formę płatności, jakiej użyto przy opłaceniu zamówienia. Maksymalny czas realizacji zwrotu to 14 dni.

Biznes

Pytania produkty

 1. Jak długo czeka się na przesyłkę?
   2-3 dni robocze

 2. Jaki jest rabat na produkty ? 
  25% od pierwszego produktu na całe zamówienie.

 3. Czy muszę kupic za określoną kwotę, żeby odebrać rabat ? 
  Nie, tutaj rabat nalicza się na wszystko

 4. Co dostane w prezencie z pierwsze zamówienie?
  To niespodzianka, ale zwykle jest to płyn do naczyń

 5. Czy produkty są dobrej jakości ? 
   Prouve bardzo dba o jakość !

 6.  Jak pakowane jest zamówienie?  Zamówienia przychodzą w kartonach z pięknie nadrukowanymi tekstami , używane jest bardzo mało plastiku.

 7. Czy produkty są testowane na zwierzętach ? Absolutnie nie!

 8. Czy produkty są dobre dla wrażliwej skóry i dla alergików? 
  Tak. Nawet płyn micelarny został przebadany przez okulistów. Wszystkie produkty są dobre dla skóry wrażliwej i alergicznej

 9. Jakie są składy produktów?
  98 % składników pochodzenia naturalnego. Kosmetyki są naszpikowane olejkami naturalnymi, pięknie pachną i cudownie nawilżają skórę


 10. Czy środki czystości mają drażniący zapach ? 
  Nie ! Są perfumowane francuskimi olejkami i każdy z nich ma swoją kompozycję zapachową.


 11. Ile jest zaperfumowania w perfumach ? 
  aż 20% naszych perfum stanowią francuskie olejki


 12. Czy te perfumy mają jakiś opis/certyfikat? 
  Tak , wszystkie nasze perfumy są wysyłane z załączonym certyfikatem autentyczności. 

 13. Czy środki czystości są ekologiczne? 
  Tak, ekologiczne, biodegradowalne, czyli przyjazne dla środowiska

 14. Czy tych produktów można używać przy zwierzętach i małych dzieciach ? 
  Tak , nie drażnią zwierząt oraz nie zaszkodzą dzieciom. Jeśli masz obawy jest też linia bezzapachowa Green

 15. Czy kolorówka jest przebadana i nadaje się dla alergików? 
  Tak, oczywiście, że kolorówka się nadaje do użycia nawet przez najbardziej wrażliwych ludzi.

 16. Czy można zamawiać paczkę wspólną? 
  Tak żeby nie płacić kosztów przesyłki można złożyć się na paczkę z klientkami, zamówić paczkę wspólną, a punkty powędrują do każdej z klientek osobno. Zamówienie natomiast przyjedzie pod jeden adres. 

Biznes

Pytania Współpraca

 1. Jaki jest najniższy próg punktowy na pierwszy awans? 
  300 pkt czyli około 400 zł

 2. Czy są jakieś dodatkowe korzyści / programy ? 
  Tak- akcja polecasz-> zarabiasz. Chodzi o to, że jeśli zarejestrujemy jak najwięcej nowych osób, których obrót w pierwszym miesiącu będzie równy 300 pkt i zamówią oni starter zapachowy to osoba zapraszająca otrzyma bonus od 25 zł wzwyż. 
  Im dłużej taka osoba utrzymuje te 300 pkt , tym większy bonus miesięzny ( przez 3 miesiące)

 3. Jak wypłacane jest wynagrodzenie ? 
  NA początek na konto klienta, później ( od 15%) Na kartę sodexo, a następnie na konto bankowe.

 4. Ile mozna wypłacić na kartę sodexo? 
  Do 5000 zł

 5. Jaki jest największy % zarobku ? 
  21 % tyle najwięcej może zarobić ambasador w planie marketingowym

   

 6.  Jak wygląda budowa struktury?  
  Każdy ma swój sposób na rozwój, o naszym sposobie opowiemy po zarejestrowaniu się na stronie Prouve!

 7. Czy macie jakieś sposoby na rekrutację i pozyskiwanie nowych klientów? 
  Mamy, ale o tym też opowiemy troszkę później. 

 8. Jakie jeszcze ofert są przewidziane dodatkowo do wynagrodzenia? 
  Na wyższych poziomach ( od 15%) otrzymujemy bonus od obrotu firmy. Obliczany jest % i rozdzielany przez wszystkie osoby na danym poziomie. 

 9. Czy jest tutaj program samochodowy ? 
  Jest ! Firma od poziomu ambasadora dopłaca do Twojego wynagrodzenia od 1000 zł wzwyż. Wybierasz samochód Mercedes Benz lub dowolnej marki.

 10. Jak jest liczony 1 pkt? 
  1 pkt = 1 zł netto 

 11. Czy jest najwyższa pozycja w Firmie? 
  Tak – Jesli masz pod sobą 5 ambasadoró jesteś elitarnym ambasadorem i już nie możesz wyjśc wyżej. Wtedy na swoje nazwisko otwierasz kolejny numer konsultanta i budujesz kolejne linie i dodatkowy dochód