Regulamin

1. Użytkownikiem jest ten, kto korzysta z serwisu pracawdomu.com.pl, przeglądając stronę lub dodając oferty.
2. Właścicielem serwisu pracawdomu.com.pl jest osoba fizyczna (zwana w dalszej części regulaminu – Administratorem.
3. Strona pracawdomu.com.pl umożliwia głównie bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń.
4. Fotografie zamieszczane wraz z ogłoszeniem nie mogą mieć charakteru pornograficznego, nie mogą również wprowadzać w błąd co do treści ogłoszenia.
5. Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne.
6. Ogłoszenie można w każdym momencie skasować przy pomocy klucz dostępowego, który został przesłany w momencie dodania ogłoszenia lub poprzez kontakt z administratorem pod adresem: kontakt[at]pracawdomu.com.pl
7. Prawa autorskie należą do użytkownika, który dodał ogłoszenie do serwisu pracawdomu.com.pl
8. Adminsitrator strony zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez podawania przyczyny.
9. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ogłoszenia, za treść odpowiedzialni są użytkownicy, którzy ogłoszenia dodawają do serwisu pracawdomu.com.pl i z tego względu są w bazie danych zanotowyne adresy email wraz z czasem dodania ogłoszenia.
10. Administrator działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Administrator nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
11. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nadużycie danych osobowych zamieszczonych w ogłoszeniu lub uzyskanych przez nielegalne włamanie się do systemu przez osobę trzecią.
12. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji. Administrator nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
13. Na stronie mogą zostać umieszczone przez administratora ciekawe oferty pozyskane z ogólnodostępnych źródeł. Jeśli nie chcesz by twoja oferta była umieszczona na stronie skontaktuj się pod adresem: kontakt[at]pracawdomu.com.pl
14. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
15. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie pracawdomu.com.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.