Praca w domu aspekty prawne

Mianem praca w domu ( telepraca) są często określane różne rodzaje pracy wykonywane na podstawie różnych umów: o dzieło czy na zlecenie.  W polskim prawie istnieje termin „telepraca”. Został on wprowadzony do kodeksu pracy w roku 2007. Definicja zawiera 3 elementy:  praca musi być wykonywana poza zakładem pracy, z wykorzystaniem technik teleinformatycznych i telekomunikacji, oraz musi być wykonywana w sposób ciągły. Sam termin telepraca został wymyślony przez amerykańskiego fizyka z NASA, które zainspirował panujący w USA kryzys paliwowy oraz potencjalne korzyści jakie miały płynąć z możliwości pracy w domu ( oszczędność paliwa i czasu).

Telepraca a prawo

By wprowadzić tą formę zatrudnienia muszą zostać przeprowadzone konsultacje bądź to ze związakami zawodowymi bądź też z reprezetnacją pracowników. Może być sotsowana w każdym rodzaju umowy o pracę jako forma jej uelastycznienia.  O tym czy praca będzie świadczona w tej formie można zadecydować w momencie zawarcia umowy o pracę lub też w okresie jej trwania. Warunkiem jest zgoda obu stron: pracownika i pracodawcy.

Bardzo ważne są ustalenia co do ochrony pracowników świadczących pracę w tej formie. W myśl artykułu 6715 k.p pracownik nie może być traktowany gorzej z tego powodu że świadczy pracę w tej formie.  Jeśli przepis ten zostanie naruszony pracownikowi przysługiwać będzie odszkodowanie w myśl artykułu 183e k.p . Podobnie odmowa świad

czenia telepracy nie może być powodem dyskryminacji pracownika.

telepraca

Pracodawca może skontrolować telepracownika ale tylko po uprzednim poinformowaniu go i uzyskaniu jego zgody. Na pracodawcy ciąży tez obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Wyznaczenie miejsca pracy w przypadku telepracy jest ograniczone tylko możliwościami technicznymi. Nie ma żadnych przeciwwskazań by praca nie mogła być świadczona w domu i w takiej też formie najczęściej się to odbywa.

Telepraca – wady i zalety

Wady i zalety telepracy zostały już omówione w innym wpisie. Warto tylko zaznaczyć, że telepraca nie sprawdza się przy wykonywaniu prac wymagających w szczególności dużych specjalistycznych urządzeń. Na chwilę obecną telepraca ma największe zastosowanie w sektorze informatycznym oraz osób pracujących twórczo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>